De Nieuwe GGZ

Stel je een wereld voor waarin de geestelijke gezondheidszorg niet slechts een afgezonderde sector is, maar een levendig ecosysteem dat gedijt in harmonie met de gemeenschap. Een wereld waarin professionals, ervaringsdeskundigen en gemeenten gezamenlijk werken aan een betere toekomst voor mentaal welzijn. Een wereld waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusie en herstel de hoekstenen zijn van een gedurfde transformatie in de GGZ.

Deze illustratie is de essentie waar GEM voor staat. In 2021 heette het nog MGE in plaats van het nieuwe ‘Ecosysteem Mentaal Gezondheid’ en is de ‘Vraagbaak’ veranderd naar eCommunity. Verder is er een ‘Vitaliteitsmarkt’ toegevoegd waar alles wat aan voor de voordeur van de GGZ kunt doen samenkomt. Dit houdt ook in dat er samen met WMO coaches en GGZ professionals versneld kan worden gekeken naar dagbesteding of andere vormen van participatie. 

In dit tijdperk van verandering roepen recente evaluaties van de ggz-instellingen in Nederland dringende vragen op. De kosten stijgen, maar er lijkt een kloof te ontstaan tussen de zorgbehoefte en de geboden zorg, wat niet alleen zorgt voor langere wachtlijsten maar ook een mismatch tussen patient en behandelaar. De focus op specialistische symptoomreductie heeft geleid tot een gebrek aan differentiatie tussen verschillende dimensies van psychisch lijden. Het is tijd voor een paradigmaverschuiving, waarbij we ons niet alleen richten op individuele behandeling als nummer, maar juist op de integratie van geestelijke gezondheid in het dagelijks leven van mensen.

Als gepassioneerd team van professionals en ervaringsdeskundigen zetten wij ons in voor de ggz- en zorgsector, evenals het sociaal domein. Onze diverse achtergronden en ervaringen vormen de basis van onze betrokkenheid bij dit belangrijke werk. Wij zijn verheugd dat ons werk recentelijk de aandacht heeft getrokken in een artikel van Pointer, waarin de urgentie en het belang van ons streven naar een bevorderlijk leefklimaat in de ggz wordt benadrukt. Dit bevestigt dat ons streven naar een goede, rechtvaardige, inclusieve en cultuursensitieve GGZ aansluit bij de behoeften en verlangens van professionals en de samenleving als geheel.

Tijdens ons traject hebben we het voorrecht gehad om Maringa van PureKracht te ontmoeten, iemand met een sterke levensmissie en organisator van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers. We ontdekten dat haar visie naadloos aansluit bij het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit heeft ons geïnspireerd om een stichting op te richten die zich richt op emancipatie en het implementeren van De Nieuwe GGZ. Met een toegewijd bestuur zijn we vastbesloten om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen en de ggz te transformeren naar een systemisch model dat het welzijn van individuen en de gemeenschap als geheel bevordert.

Op dit moment bevinden we ons als stichting aan het front van een meso-project in de ggz. Ons project vindt plaats buiten de stad en heeft als doel een vruchtbare voedingsbodem te creëren voor een bevorderlijk leefklimaat. We zijn ervan overtuigd dat een nieuw ecosysteem voor mentale gezondheid mogelijk is, waarbij de behoeften en ervaringen van kwetsbare mensen niet worden onderdrukt. Het VeranderAtelier fungeert als een kennisinstelling voor geestelijke vooruitgang, waar professionals, therapeuten en ervaringsdeskundigen als pioniers samenwerken om innovatieve benaderingen te ontwikkelen. Het VeranderAtelier is geen vervanging van de door VWS opgestelde regelgeving en zorgkaders, maar eerder een aanvulling op het huidige GGZ-model dat dringend verbetering behoeft om inclusief, effectief en herstelgericht te zijn.

Met ons uitgebreide netwerk streven we naar holistische benaderingen van mentale gezondheid, waarbij inclusie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en herstel centraal staan door middel van participatie. We geloven in de kracht van verandering en ons vermogen om een bevorderlijk leefklimaat te creëren voor iedereen die met geestelijke gezondheid te maken heeft. Samen willen we bouwen aan een GGZ-systeem dat voldoet aan de behoeften van de samenleving en bijdraagt aan het welzijn van individuen, families en gemeenschappen.

Bekijk hier de ervaring met GEM. GEM is de hypothese achter De Nieuwe GGZ. De gemeenten Deventer en Doetinchem waren de eerste gemeenten waar VeranderAteliers begonnen en daarna zijn nog andere gemeenten gaan volgen. Voorne-aan Zee en Nissewaard mogen natuurlijk niet achterblijven.

Geplaatst

in

,

door

Tags:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.