Stichting RFVP

Download hier het beleidsplan.

ANBI status is toegekend op 02-11-2023

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 865601008

Contactgegevens:

 • Adres: M.A. de Ruijterstraat 3, Spijkenisse
 • E-mail: secretariaat@rfvp.nl

Doelstelling:

Onze stichting heeft als voornaamste doelstelling:

 1. Het bevorderen van inclusie, acceptatie en empowerment van de LHBTI+-gemeenschap op Voorne-Putten, Nederland.
 2. Het creëren van veilige ruimtes en gemeenschapsinitiatieven voor LHBTI+-personen, met speciale aandacht voor BPOC (Black, People of Color) en biculturele individuen, evenals mensen met diverse beperkingen en mindervaliden.
 3. Het aanbieden van culturele en educatieve programma’s en evenementen om bewustwording te vergroten en vooroordelen te verminderen met betrekking tot seksuele oriëntatie, genderidentiteit en andere gelaagde identiteiten.
 4. Het bevorderen van mentaal welzijn en het aanpakken van eenzaamheid binnen de LHBTI+-gemeenschap door middel van ondersteuning en toegang tot relevante hulpbronnen.
 5. Het aanmoedigen van zelfontplooiing en persoonlijke groei voor LHBTI+-jongeren en minderheden door middel van empowermentprogramma’s en activiteiten.
 6. Het dienen als een progressieve en inclusieve gemeenschap die dient als inspiratie voor vergelijkbare initiatieven in andere gemeenschappen.

Beleidsplan:

In ons beleidsplan leggen we de hoofdlijnen van onze strategie en activiteiten vast om onze doelstellingen te verwezenlijken. Dit plan is beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op via secretariaat voor meer informatie.

Bestuurders:

Het bestuur van onze stichting bestaat uit de volgende functies zoals vastgelegd in onze statuten:

 • H. de Reus, secretariaat
 • R. van Zuidam, penningmeester
 • I. Kay, voorzitter

Beloningsbeleid:

Ons beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en beleidsbepalers is gebaseerd op vrijwillige inzet, zonder enige financiële beloning. Voor personeel en directie hanteren we een beloningsbeleid dat in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving. Meer informatie hierover is beschikbaar op aanvraag.

Uitgeoefende Activiteiten:

Lees ons [jaarverslag/activiteitenverslag] voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten die we hebben uitgevoerd om onze doelstellingen te bereiken. We zijn pas als rechtspersoon gestart. We verwachten volgend jaar onze eerste verslag.

Financiële Verantwoording:

Onze financiële verantwoording en jaarrekening zijn opgesteld volgens de geldende regels en richtlijnen voor ANBI’s. Deze documenten zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op via secretariaat voor meer informatie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.