De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel RFVP als haar vrijwilligers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI-status, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bijvoorbeeld als RFVP is opgenomen in een testament). Een vrijwilliger of donateur die een gift of donatie aan RFVP doet kan deze meestal aftrekken van de inkomstenbelasting.

Geen iDeal? Schrijf het bedrag dan handmatig over naar Triodos bank op IBAN: NL58 TRIO 0320726002 ten name van Stichting RFVP.

Bedrag

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.