Gelegen in het hart van Voorne-Putten (VP) liggen de gemeentes Nissewaard en Voorne aan Zee. Beiden gemeenten ontwikkelen zelfstandig naast elkaar. De regio kenmerkt zich door een levendige mix van tradities, talen en erfgoed. Bij RFVP omarmen we culturele diversiteit, bevorderen we inclusie en faciliteren we uitwisseling en dialoog. Samen bouwen we aan een gemeenschap zonder wachtlijsten waarin alle culturen, tradities en perspectieven worden gevierd en gewaardeerd.

Missie

Onze missie is het bevorderen van diversiteit, inclusie en verbondenheid in kleine gemeenten. Samen met culturele organisaties en WMO-uitvoerders werken we aan het stimuleren van participatie en het benutten van de dagelijkse mogelijkheden. We passen alternatieven toe om wachtlijsten aan te pakken, zoals voor vervoer, huisvesting en (geestelijke)zorg. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd, geaccepteerd en betrokken voelt. Ontdek hoe we samen kunnen groeien en competenties kunnen opdoen als een gemeenschap van verschil.

Samenwerking

We werken nauw samen met inspirerende partners. Samen creëren we een krachtige en inclusieve gemeenschap waarin participatie en persoonlijke groei centraal staan. Erasmus+ is een EU-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. RFVP beveelt Erasmus+ aan vanwege de mogelijkheden tot internationale samenwerking, uitwisseling en het bevorderen van intercultureel begrip. Samenwerking met Erasmus+ en de lokale organisaties vergroot de regionale impact en biedt kansen voor educatieve activiteiten, goede praktijken en netwerken op Europees niveau.

Leeromgeving

We omarmen de kracht van leren en groeien. Daarom werken we samen met lokale partners om een leerbedrijf te creëren waar bewoners nieuwe troeven kunnen ontdekken, competenties kunnen ontwikkelen en waardevolle ervaringen kunnen opdoen. Of je nu interesse hebt in het organiseren van evenementen, het beheren van sociale media, het bieden van ondersteuning aan minderheidsgroepen, of andere vaardigheden wilt ontwikkelen, bij ons ben je aan het juiste adres. Ontdek hoe je deel kunt uitmaken van ons enthousiaste team en je talenten kunt benutten voor een betere samenleving.

RFVP is meer dan alleen een organisatie die sociale eenzaamheid aanpakt en diversiteit en inclusie bevordert. Het is een levendig weefsel dat door de samenleving van Voorne-Putten loopt, en haar missie doordringt de kern van menselijke verbondenheid. Het is een collectieve reis naar het creëren van een gemeenschap waarin alle individuen, ongeacht hun achtergrond, zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

RFVP is als een regenboog die de verscheidenheid aan kleuren omvat en de rijkdom van menselijke ervaringen omarmt. Het fungeert als een krachtig symbool van acceptatie en respect, waar mensen de vrijheid hebben om hun ware zelf te omarmen en uit te drukken. RFVP roept op tot het omarmen van verschillen en erkent de waardevolle bijdragen die elk individu te bieden heeft. Het viert de unieke diversiteit binnen de gemeenschap van Voorne-Putten en nodigt iedereen uit om samen te komen in harmonie en verbondenheid.

De organisatie fungeert als een brug tussen verschillende gemeenschappen, waarbij ze nauw samenwerkt met belangenorganisaties die een inclusieve en intersectionele benadering om een netwerk van steun en empowerment te creëren. Er moeten meer plekken ontstaan waar mensen samenkomen, zich verbinden en van elkaar leren, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, etniciteit, religie, leeftijd of sociale achtergrond. RFVP strekt haar armen uit naar degenen die zich eenzaam voelen, naar degenen die verlangen naar een gevoel van gemeenschap en naar degenen die willen bijdragen aan positieve verandering.

De organisatie streeft naar een diepgaand begrip van cultuur en zingeving, waarbij het belang ervan wordt erkend als pijlers van ons menselijk bestaan. RFVP omarmt kunst, muziek, dans en andere vormen van expressie als krachtige kanalen voor het overbrengen van emoties, het inspireren van verandering en het creëren van betekenisvolle verbindingen tussen mensen. Het nodigt uit tot reflectie en onderzoek naar de diepere vragen van het leven, en biedt ruimte voor discussie en groei op het gebied van persoonlijke en collectieve zingeving.

De organisatie heeft een speciale focus op de participatie en besteding van de dag van minderheidsgroepen. Het is een drijvende kracht achter empowerment, waarbij het individuen in staat stelt hun stem te laten horen, hun capaciteiten te ontwikkelen en actieve deelnemers te worden in het vormgeven van de gemeenschap. RFVP moedigt aan tot veerkracht, veerkrachtig optreden en het overwinnen van obstakels die de weg naar volledige participatie belemmeren.

RFVP is niet alleen een organisatie, dat toezicht houdt maar een beweging die streeft naar een samenleving die gebaseerd is op inclusiviteit, respect en verbondenheid. Het gaat verder dan individuen en organisaties die zich aansluiten bij het project; het roept op tot een collectieve verandering in het bewustzijn, het aanpakken van vooroordelen en het creëren van een omgeving waarin diversiteit wordt omarmd als een bron van kracht en groei.

In essentie is RFVP een levendig symbool van hoop, verandering en transformatie. Het nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze reis, om bruggen te bouwen, om te leren en te groeien, en om samen te werken aan een wereld waarin iedereen kan floreren en een gevoel van diepe verbondenheid kan ervaren.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.