Categorie: projecten

  • Belang van inclusieve zorg bij Huisartsen: Een Pleidooi voor Menselijke Variatie en Informed Consent

    In onze diverse samenleving is het van essentieel belang dat gezondheidszorg toegankelijk en inclusief is voor alle individuen, ongeacht hun genderidentiteit of -expressie. Helaas blijkt uit onderzoek en ervaringen van LHBTI-personen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) dat er nog steeds aanzienlijke uitdagingen bestaan met betrekking tot transgenderzorg bij huisartsen. In dit artikel zullen we dieper…

  • De Nieuwe GGZ

    De Nieuwe GGZ

    Stel je een wereld voor waarin de geestelijke gezondheidszorg niet slechts een afgezonderde sector is, maar een levendig ecosysteem dat gedijt in harmonie met de gemeenschap. Een wereld waarin professionals, ervaringsdeskundigen en gemeenten gezamenlijk werken aan een betere toekomst voor mentaal welzijn. Een wereld waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusie en herstel de hoekstenen zijn van een…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.